cheap bulgaria properties,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:corn

I. n
1. зърно, зрънце;
2. житни растения, жито, пшеница, просо, ечемик, овес; ~ failure лоша (слаба) реколта, неурожай; sheat of ~ пшеничен сноп; standing ~ непожънати житни растения; to grind ~ to make flour меля зърно за брашно; • to earn o.’s ~ излизам добра инвестиция; възвръщам вложените в мен пари;
3. царевица (и Indian ~); ~ on the cob варена царевица на кочан;
4. банална сантиментална песен или стих; romantic ballad that is pure ~ изтъркана романтична балада;
5. attr житен, пшеничен; ам. царевичен, кукурузен;

II. v
1. изкласявам;
2. засявам с жито.


v соля месо; консервирам чрез осоляване.
n мазол, слин; to tread on s.o.’s ~s настъпвам по мазолите, засягам на болно място; ~ plaster пластир за мазоли.

зарубежная недвижимость болгария, болгария апартаменты, купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Real Estate >> cheap bulgaria properties


cheap bulgaria properties cheap bulgaria properties cheap bulgaria properties cheap bulgaria properties cheap bulgaria properties cheap bulgaria properties
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19