Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:indicative

I. adj
1. показателен, който показва (загатва) за (of); ~ planning икон. индикативно планиране;
2. ез. the ~ mood изявително наклонение, индикатив; adv indicatively;

II. n изявително наклонение, индикатив.


болгария купить недвижимость, рынок недвижимости болгария, болгария недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

simulant [´simjulənt]
adj наподобяващ, подражаващ; който имитира (of).


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

simplificative
simplify
simplism
simplistic
simply
simulacrum
simulant
simular
simulate
simulation
simulative
simulator
simulcast
simultaneity
simultaneous
simultaneousness
sin
sin offering
sin-bin
sin-eater
sinapism
since
sincere
sincereness
sincerity

test

2006-08-18 07:49:19