Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:bi-weekly

I. adv
1. веднъж на две седмици;
2. два пъти на седмица;

II. adj двуседмичен, който става два пъти на седмица;

III. n двуседмичник.


рынок недвижимости болгария, недвижимость болгария, купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

train-band [´trein¸bænd]
n ист. милиция, гражданско опълчение в Англия от ХVI до ХVIII в.


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

trailer-mounted
trailing
trailing edge
traillling wheel
train
train bearer
train-band
train-ferry
train-oil
train-sick
train-spotter
train-spotting
trained
trainee
trainer
training
training college
training school
training shoes
training-machine
training-ship
training-stable
trainload
trainman
trainmaster

test

2006-08-18 07:49:19